بازی ها آموزشی ترمه کیدز، دوره های کوچکی هستند که شما در آن دوره ها به عنوان صاحب آن کسب و کار مهارتهای مورد نیاز آن کار را آموزش دیده و با سیستمها و مراحل موجود در هر بازی به راحتی اون مهارت یا دانش را به صورت کاربردی یاد می گیرید و خیلی سریع بعد از دوره میتوانید از آن اموزش کسب در آمد کنید

سن و سال شما هیچ اهمیتی ندارد شما در هر سنی هستید جتی میتوانید بسیار زیاد کسب در آمد کنید و حتی از پدر و مادتان هم ثروتمند تر شوید ، فقط یادت باشه اگر از کاری لذت می بری یعنی داری در آن کار پیشرفت میکنی

در این قسمت بازی هایی رو انتخاب کن که از انجامشون لذت می بری ، تا هم پیشرفت کنی ، هم امتیاز بگیری و هم در دنیای واقعی از اونها استفاده کنی