دنیای بدون مرز را به همه نمایش دهید

شما به تازگی یک آزانس مسافرتی افتتاح کرده اید و کلی مشتری در انتظار شما هستند که باید پاسخگوی آنها باشید ، پس هر چه زودتر دست به کار شوید و مشتری ها را از خدمات بی نظیر خود بهره مند کیند .

بنابراین بر روی لینک زیر قدم اول ، راه اندازی آژآنس مسافرتی کلیک کنید و در صفحه ی باز شده” start course ” را انتخاب نمایید و به آژانس مسافرتی خود رسیدگی کنید .

اگر دوست داشتید در این زمینه بیشتر بازی کنید، پلی مت دنیا می تواند بسیار به شما کمک کند .