اگر جای ناپلئون بودم ….

یک روز صبح شما از خواب بیدار می شوید و می بینید به سالهای ۱۸۰۰ رفتید و در زمان ناپلئون زندگی می کنید باید …

خودتان را برای چالش های جذاب و تازه آماده کنید ….. شما قرار است یکی از بزرگترین امپراتورهای تاریخ در حساس ترین نقاط تاریخ باشید ؛

برای انجام بازی روی لینک “نبرد استرلیتز” کلیک کنید . اگر این بازی را دوست داشتید با پلی مت قرون وسطی میتوانید آن را واقعی بازی کنید .

محتوای دوره