در فایلهای زیر روش راه اندازی درگاه بانکی برای سایت و همینطور دو زبانه کردن سایت توضیح داده می شود

روش ساخت درگاه پرداخت بانکی
توضیح یکی از افزونه ها برای دوزبانه کردن سایت (افزونه ی polylang)