ویدیو های زیر را با دقت نگاه کنید و بر روی وبسایت خودتون پیاد ه سازی کنید

آشنایی با تغییرات ظاهر سایت و اضاقه کردن اسم و اوگو
آشنایی با کد کوتاه و دسته بندی محصولات