اسباب بازی نمدی

  • اسباب بازی های نمدی ترمه کیدز از الیاف پلی استر ساخته شده است.
  • ابعاد هر یک از محصولات در توضیحات آن بیان شده است.
  • برای کودکان زیر سه سال به دلیل امکان به دهان بردن و جداشدن الیاف این محصولات توصیه نمی شود.
  • پلی مت های ترمه کیدز محصولات مکمل اسباب بازی های نمدی هستند.
  • اسباب بازی های نمدی ترمه کیدز همگی هنر دست هستند.