شهر اسکندریه

شهر اسکندریه یکی از بنادر مهم مصر است که داد و ستد بسیار زیادی در این شهر در جریان است. حاکمان این شهر دوست دارند بیشترین گردش داد و ستد در جریان باشد و همه خرید کنند. به همین دلیل اگر تصمیم به زندگی در این شهر بگیرید روی هر خرید شما به جای ۱۰ درصد ، میتوانید ۲۵ درصد سکه دریافت کنید . همچنین اگر مایل باشید میتوانید هر از چند گاهی درخواست کنید که حاکمان شهر سکه های شما را به نرخ روز به تومان تبدیل کنند و به حسابتان واریز کنند. که در آن صورت ۳۰ درصد مالیات کسر میگردد و مابقی  وجه به تومان به حسابتان واریز میشود.

اگر میخواهید شهروند اسکندریه شوید فرم زیر را تکمیل نمایید و یا اطلاعات شهر الموت را نیز بررسی کنید.

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”true”]